how to make a website for free

Chcete se zbavit dluhů? 

Díky mnohaletým zkušenostem Vám dokážeme pomoci téměř v jakékoliv situaci v rámci celé České Republiky

ODDLUŽENÍ

ODDLUŽENÍ
1

RYCHLE

Podání insolvenčního návrhu soudu do 48 hodin od předání veškeré dokumentace.

2

KVALITNĚ

Odborné zpracování insolvenčního návrhu právníkem
s mnohaletou praxí z oboru insolvenčního práva.

3

CENA

Cena za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení je 1.7.2017 stanovena přímo ust. $ 390a odst. 3 insolvenčního zákona takto: Jednotlivec 4 840,00 vč. DPH, manželé 7 200,00 Kč vč. DPH. Nicméně vy nic nehradíte, tato cena bude zahrnuta do insolvenčního řízení, jako přihláška věřitele.

Doba trvání oddlužení

S účinnosti novely insolvenčního zákona od 1.6.2019 došlo k zásadní změně v oddlužení, a to zejměna tím, že již není podmínkou schválení oddlužení povinnost uhradit za dobu 5 let 30% dluhů.

3 roky — týkají se každého dlužníka, který během 3 let uhradí minimálně 60 % z přihlášených dluhů

3 roky — týkají se starobních důchodců, invalidních důchodců II. a III. stupně

5 let — pro všechny ostatní

V případě uhrazení 100 % všech přihlášených dluhů, může oddlužení trvat třeba i pouhý rok. Vše záleží na daných příjmech.

oddlužení a insolvenční návrh

CO JE ODDLUŽENÍ NEBO-LI OSOBNÍ BANKROT?

1

Oddlužení okamžitě zastaví exekutory a vymahače

2

Spojí veškeré Vaše dluhy do jednoho

3

Zastaví navyšování závazků o úroky, náklady exekuce, pokuty aj.

4

Rozloží splátky na dobu 3 - 5 let

5

Uhradíte jen část svých dluhů a zbytek vám bude soudem prominut.    

MÁM ZÁJEM O VYHODNOCENÍ MÉ SITUACE

Máte zájem o vyhodnocení Vaší situace nebo se chcete pouze zeptat? 

Zavolejte nám na naše telefonní číslo, email a některý z našich specialistů se Vám obratem ozve. 

CENÍK

oddlužení pro jednotlivce

Cena za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení je 1.7.2017 stanovena přímo ust. $ 390a odst. 3 insolvenčního zakona takto:

Jednotlivec 4 840,00 vč. DPH, manželé 7 260,00 Kč vč. DPH.

Nicméně vy nic nehradite, tato cena bude zahrnuta do insolvenčního rizeni, jako prihláška věritele.

  • bezplatné konzultace, právní poradenství
  • zpracování podkladů včetně všech zákonem stanovených příloh
  • případné doplnění insolvenčního návrhu na výzvu soudu
  • monitorování řízení a následné informování klientů
Oddlužení manželé

PODMÍNKY ODDLUŽENÍ

Existence alespoň 2 věřitelů

Pro podání insolvenčního návrhu musíte mít pohledávky nejméně u dvou věřitelů.

Platební neschopnost

U těchto věřitelů musí být závazky minimálně již 30 dní po splatnosti.

Dostatečný příjem

S účinností novely insolvenčního zákona od 1. 6. 2019 došlo k zásadní změně v oddlužení- již není podmínkou schválení oddlužení povinnost uhradit za dobu 5 let 30 % dluhů. V případě, že jste bezpříjmoví činí měsiční minimální splátka 2 200,00 Kč.

Co musím tedy doložit?

  • údaje o příjmech za posledních 12 měsíců (potvrzení zaměstnavatele nebo výplatní pásky)
  • aktuální pracovní smlouvu (případně výměr důchodů nebo výpis z evidence uchazečů o zaměstnání)
  • výpis z rejstříku trestů (lze získat na každé Poště)

JAK ODDLUŽENÍ FUNGUJE?

1

Prvotní kontakt

První a zároveň nejdůležitější krok musíte učinit Vy sami, a to kontaktovat nás! Stačí nás prozvonit a my se Vám obratem ozveme a domluvíme další podrobnosti.

2

Telefonická/osobní schůzka

Na domluvené telefonické schůzce probereme Vaši situaci a Vaše životní a finanční poměry. Na základě sdělených informaci zjistíme, zda splňujete podmínky pro oddlužení. Zároveň Vám vysvětlíme výhody a důsledky oddlužení a všechny dalši věci okolo procesu oddlužení. Sdělime Vám také, jaké dokumenty a podklady budeme od Vás k realizaci oddlužení potřebovat. Ochotně zodpovíme všechny Vaše případné dotazy.

3

Podání insolvenčního návrhu

Od momentu, kdy nám dodáte veškeré potřebné dokumenty a materiály, vypracujeme a podáme do 48 hodin insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Tento návrh vyhotovíme tak, aby byl soudem přijat a splňoval všechny zákonem stanovené náležitosti. Od této chvíle již můžete být trochu klidnější, neboť okamžikem podání návrhu na soud jste již chráněni před exekutory, vymahači a věřiteli.

4

Schválení Vašeho oddlužení

Při splnění všech podmínek oddlužení jej insolvenční soud povolí. Při schválení oddlužení Vám soud přidělí insolvenčního správce, který Vaši insolvenci povede, bude komunikovat s věřiteli a posílat jim předem stanovené splátky.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Jaká je výhoda oddlužení?

Nejhlavnější výhodou je, že se vám všechny dluhy spojí do jednoho a vy pak uhradíte pouze část z nich a zbytek je vám odpuštěn. Již při vstupu do oddlužení jste chráněn před exekutory a vymahači. Také budete vědět, kolik bude měsíční splátka a jaká část příjmu vám zůstane na živobytí. Dále víte přesný konec oddlužení a s tím i termín, kdy budete žit opět v klidu a bez dluhů.

Jak dlouho trvá připravit a podat návrh na oddlužení?

Od doložení všech potřebných dokumentů jsme schopni odeslat soudu insolvenční návrh nejpozději do 48hodin.

Může mi exekutor zabavit věci po vstupu do insolvence?

Ne, v momentě, kdy podáme soudu insolvenční návrh jste již chráněni insolvenčním soudem a exekutor nemůže vstoupit do vašeho bytu a polepit věci štítky či je dokonce zabavit.

Kolik let trvá oddlužení?

Záleží na tom, do jaké skupiny spadáte. V případě, že jste starobní důchodce, nebo pobíráte invalidní důchod II. a III. stupně, platí pro vás pravidlo 3let. Také pro ty, kteří uhradí za 3 roky 60 % dluhů, bude jim oddlužení ukončeno. Ten kdo uhradí 100 % wšech dluhů, může mít řízení dlouhé v závislosti na tom, kdy bude 100 % uhrazeno, tedy i třeba pouze 1 rok. Pro všechny ostatní platí pravidlo 5ti let.

Mohu požádat o oddlužení i v případě, že jsem již oddlužení měl, ale nebyl jsem od dluhů osvobozen?

Záleží, z jakého důvodu Vaše předchozí oddlužení nebylo úspěšné. Pokud tomu tak bylo v posledních pěti letech z důvodu nepoctivého záměru, můžete mít cestu ke druhému pokusu o oddlužení ztíženou, nicméně i tak zákon umožňuje, abyste prokázal soudu, že jsou ve Vašem případě dány mimořádné okolnasti, proč by Vám mělo být oddlužení opětovně umožněno. Ostatní důvody dřívějšího neúspěšného oddlužení novému vstupu do oddlužení nebrání.

Oddlužení 24 s.r.o. 
Řipská 1676/25
Praha 3
130 00

Tel.: +420 774 139 469 (celá ČR) 
Email: oddluzeni@tpspravce.cz

KONTAKT

Adresa

Tomko a partneři, v.o.s.
Řipská 1676/25
Praha 3
130 00

Telefon

+774 139 469 (celá ČR)
+420  777 412 337 (Ústecký kraj) 

Identifikační údaje

Tomko a partneři, v.o.s.
Řípská
1676/25
Praha 3
130 00
IČ:016 962 62


© Copyright 2023 Tomko a partneři, v.o.s. - All Rights Reserved